Tin Tức Sự Kiện

Hội nghị ký giao ước thi đua khối các trường cao đẳng, trung cấp trược thuộc bộ VHTT&DL năm 2016

Hội nghị được tổ chức vào ngày 31 tháng 3 năm 2016 với các hoạt động: thông qua Quy định hoạt động của Khối, thang điểm chấm thi đua của Khối, chọn mẫu cờ luân lưu của Khối, ký kết vào bản giao ước thi đua. icoXem thêm

Nghệ thuật múa

Nhu cầu phát triển và phương hướng bảo tồn múa dân gian dân tộc

Múa dân gian là hình thái múa phổ biến của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, do dân chúng sáng tạo và được lưu truyền từ đời này qua đời khác. Múa dân gian được sử dụng rộng rãi trong sinh hoạt văn hóa của các dân tộc, tiêu biểu cho bản sắc văn hoá của từng cộng đồng và là cơ sở để phát triển các hình thái múa khác. icoXem thêm