Tin Tức Sự Kiện

Sinh viên khoa Biên đạo và Huấn luyện múa Worshop với biên đạo múa Nhật Bản

Với nội dung hướng dẫn các sinh viên cách tương tác trực tiếp và gián tiếp qua việc sử dụng hơi thở, cảm nhận, chạm vật thể… hai biên đạo Nhật Bản đã mang tới cho sinh viên khoa Biên đạo và Huấn luyện múa những bài họcbổ ích về văn hóa Nhật Bảnvà cách sử dụng cơ thể trong việc thở, chạm, cảm nhận thế giới xung quanh… icoXem thêm

Nghiên cứu - Công nghệ

Nghiệm thu sáng kiến kinh nghiệm Khoa Văn hóa năm 2016

Năm học này, Khoa Văn hóa – KTCB có 10 giảng viên đăng ký viết SKKN. Sau khi nghe các giảng viên báo cáo SKKN, các thành viên Hội đồng đã nhận xét, đánh giá nghiêm túc, khẩn trương, khoa học và chính xác. Kết luận cuối cùng là 100% các sáng kiến được Hội đồng nghiệm thu thông qua. icoXem thêm

Nghệ thuật múa

Nhu cầu phát triển và phương hướng bảo tồn múa dân gian dân tộc

Múa dân gian là hình thái múa phổ biến của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, do dân chúng sáng tạo và được lưu truyền từ đời này qua đời khác. Múa dân gian được sử dụng rộng rãi trong sinh hoạt văn hóa của các dân tộc, tiêu biểu cho bản sắc văn hoá của từng cộng đồng và là cơ sở để phát triển các hình thái múa khác. icoXem thêm