Tin Tức Sự Kiện

Lễ công bố quyết định bổ nhiệm cán bộ nhiệm kỳ 2018 - 2023

Nhằm kiện toàn đội ngũ cán bộ quản lí các tổ chức mới sau khi sáp nhập theo công văn số 1881/BVHTTDL-TCCB ngày 07/5/2018 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc sắp xếp cơ cấu tổ chức bên trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ, ngày 07/09/2018, Trường Cao đẳng Múa Việt Nam đã long trọng tổ chức Lễ công bố quyết định bổ nhiệm các cán bộ quản lý các Phòng chức năng nhiệm kỳ 2018 – 2023 icoXem thêm

Nghiên cứu - Công nghệ

Hội thảo định hướng hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ đến năm 2021 và Quy chế ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ngày 29 và 30/09/2016 tại Thành phố Huế, Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường - Bộ VHTT&DL tổ chức Hội thảo lấy ý kiến góp ý cho Dự thảo Định hướng hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ đến năm 2021 và Dự thảo Quy chế ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước của Bộ VHTT&DL. icoXem thêm

Nghệ thuật múa

Nhu cầu phát triển và phương hướng bảo tồn múa dân gian dân tộc

Múa dân gian là hình thái múa phổ biến của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, do dân chúng sáng tạo và được lưu truyền từ đời này qua đời khác. Múa dân gian được sử dụng rộng rãi trong sinh hoạt văn hóa của các dân tộc, tiêu biểu cho bản sắc văn hoá của từng cộng đồng và là cơ sở để phát triển các hình thái múa khác. icoXem thêm